[KPOP] K-POP 2022討論區 (60)

1001 回覆
2 Like 19 Dislike
2022-11-25 18:01:03
張圖唔錯咁喎!
2022-11-25 18:01:14
屌你老未
大公司真好
2022-11-25 18:02:06
有道理!
2022-11-25 18:02:40
前人歌mc
2022-11-25 18:04:05
2022-11-25 18:04:11
元英公主
2022-11-25 18:04:37

2022-11-25 18:05:58
2022-11-25 18:06:56
2022-11-25 18:10:13
Chuu 人口面不Chuu心呀
2022-11-25 18:13:11
真係估唔到佢係啲咁嘅人
2022-11-25 18:14:30
好油
2022-11-25 18:17:55
2022-11-25 18:24:36
2022-11-25 18:25:45

啲公司專欺凌好女仔
2022-11-25 18:37:10
@edenbestprod:
cube removing soojin for allegations with no evidence
bbc lying on chuu name and removing her

but jyp decided to keep that ug1y bvlly like why can’t he be like those companies
2022-11-25 18:47:32
咩名
2022-11-25 18:53:02
終於有新聞可以討論下
唔駛日日都係gigi, 阿降, 崠瑛
2022-11-25 19:09:27
住烏
2022-11-25 19:11:18
https://youtu.be/abj6f7IAtvE

頂出左咁多首 都keep到水準
MV又勁正 點做到
2022-11-25 19:12:38
Chuu & Chungha
2022-11-25 19:14:35
除左gigi
2022-11-25 19:18:26
我9up 點解有5個正評
2022-11-25 19:18:39
g持佢,當初咁抵得諗離隊
希望佢喺獄中都繼續skr
化成最大最亮嘅向日葵
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞