RTX 3060等候區

498 回覆
6 Like 9 Dislike
2021-02-22 06:06:25
https://www.tomshardware.com/news/rtx-3060-still-profitable-mining
笑死,同nvidia吹自己d獨家技術一樣
吹到上天點”cannot be hacked”
點知班礦佬hack都唔撚洗
轉掘其他coins就得
2021-02-22 09:06:50
佢唔限制連卡都買唔到
2021-02-22 12:28:03
2021-02-22 13:33:39
掘唔起直接拎堆卡去炒
2021-02-22 14:38:22
https://youtu.be/yQ2HzODldNU
唔知堅定流
但堅既話好似有d廢
2021-02-22 14:45:10
流料黎
佢做得太似fake左我
唔好撳
2021-02-22 14:51:31
限100%呀!!
2021-02-22 16:07:23
1080 USD
2021-02-22 17:52:09
其實3060 定 3060 ti 勁d? (打機計…槍game多)
2021-02-22 17:53:30
1660ti開心使用中
2021-02-22 19:00:10
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-custom-model-prices-unveiled-asus-msi-zotac-graphics-cards/?fbclid=IwAR3-cVU_EYLpysXMYN6XTToo4XzxrAgdOTj3n5nmhbzdgfq6Ev7aMxaJL2Y
MSI RTX 3060 Gaming X Trio $514.99
MSI RTX 3060 VentusX2 $484.99
Zotac RTX 3060 Gaming $499.99
Asus RTX 3060 ROG Strix $499.99
Asus RTX 3060 TUF Gaming $489.99
2021-02-22 19:06:05
2021-02-22 19:07:02
pc gamer玩撚完
2021-02-22 19:31:36
3080出個陣好想3000放咗張2070super換3080
宜家3000連更加廢嘅3060都買唔到
2021-02-22 19:46:53
見到個價就知我張垃圾 3060ti dual fan係抵
2021-02-22 20:40:12
nv官網rtx3060係329 ....
rtx3070都係399 .....
2021-02-22 22:17:57
3070 係499
2021-02-22 23:18:32
係喎, 打完冇check打咗啲咩tim
2021-02-23 01:15:58
限左掘eth炸
其他都掘到
2021-02-23 01:19:13
放棄 疊埋心水 6700xt
2021-02-23 01:57:59
係, 但呢個情況錯不在nv
2021-02-23 08:15:26
2021-02-23 09:16:46
垃圾Zotac 食相 仲貴過其他一線廠
2021-02-23 13:15:05
Zotac同rog strix 同價
2021-02-23 13:48:09
幾時先有貨返啊屌
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞