[Welcome Dest] 巴塞隆拿球迷討論區 (356)

1001 回覆
4 Like 4 Dislike
2020-10-21 03:40:42
對面個世一龍黎?
2020-10-21 03:40:52
換主席走入阿羅祖啦
主席真係有心無力
2020-10-21 03:41:40
+1
2020-10-21 03:42:34
好多靚攻勢
2020-10-21 03:42:36
查卡奧
2020-10-21 03:42:38
FDJ FATI
2020-10-21 03:42:39
cls屈到
2020-10-21 03:42:43
Fati
2020-10-21 03:42:45
DJ好似無左老布係到生左好多
2020-10-21 03:42:45
Fati
2020-10-21 03:42:52
FATI
2020-10-21 03:42:53
dejong fati
2020-10-21 03:42:58
點解FATI可以勁過牙丹咁多
2020-10-21 03:43:00
靚到
2020-10-21 03:43:01
Fati
2020-10-21 03:43:03
射手觸角似
2020-10-21 03:43:06
Fati DJ
2020-10-21 03:43:08
trincao
fati
2020-10-21 03:43:14
掂啦2:0
哩場算係重建的第一步
2020-10-21 03:43:36
Fat+Trincao 濕了
2020-10-21 03:43:52
換埋BIG GAY就爽
2020-10-21 03:43:54
我法國2億半真係可以賣
2020-10-21 03:44:00
真體系球員
2020-10-21 03:44:01
葡仔練埋隻右腳出波就一流
2020-10-21 03:44:17
分唔到呢球係真心定特登撻Q
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞