TVB攝影師旺角被襲

536 回覆
3435 Like 26 Dislike
2019-11-09 00:17:23
明明tvb存在於另一個空間,點會有人打到佢
2019-11-09 00:17:46
咁驚做咩
手足搭下膊頭啫
Target係機
2019-11-09 00:18:12
立場哥哥喺LIVE話:就算立場唔同,
都唔應該攻擊任何前線記者/cam man。
我會鄧佢地唔抵,
不過tvb同其他紅底傳媒與香港人為敵
已經唔係一朝一夕,
你幫佢打工係你嘅選擇,
但幫佢打工其實已經係助紂為虐,
有咁耐時間比你轉工你唔轉,
咁就與人無尤。
而且蘋果/立場嘅記者,
就一直以來都係藍絲/黑警嘅針對目標,
理得你前唔前線。
2019-11-09 00:18:15
我地都無畏無懼收tvb 皮
2019-11-09 00:18:23
ip都唔洗check
2019-11-09 00:18:28
keep 住CCTVB
我咩都睇唔到,只睇到部機自己係地下完~~~~~
2019-11-09 00:18:33
係打鬥
2019-11-09 00:18:36
終於有今日
2019-11-09 00:18:59
tvb好撚鐘意追住人尾嚟影
其他攝記冇咁賤格
2019-11-09 00:19:22
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
2019-11-09 00:19:33
堅?!
2019-11-09 00:19:46
抵啦
2019-11-09 00:20:02
嘉許
2019-11-09 00:20:31
唔割
2019-11-09 00:20:39
其實攝影師好多黃
記者先藍......
2019-11-09 00:20:40
影住堆野就係有人襲擊佢
我又睇唔到
都唔知點信tvb
2019-11-09 00:20:58
呢啲我睇唔到
2019-11-09 00:21:06
開香檳慶祝
2019-11-09 00:21:12
又明明係部攝影機跌咗個攝影師。
2019-11-09 00:21:19
做咩仆得咁傷?下次行路小心d
2019-11-09 00:21:26
最仆街係唔係直播locate唔到
2019-11-09 00:21:29
tvb係同個政府一樣咁仆街
2019-11-09 00:21:36
學荷蘭叻話齋乜果位原來係 CCTVB 記者,我唔撚清楚喎
2019-11-09 00:21:45
攝影師自己跣低咋 部機自己跣低又賴人?
2019-11-09 00:21:59
我自己就見唔到呢啲情況發生,佢講就係架啦?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞