TVB攝影師旺角被襲

536 回覆
3435 Like 26 Dislike
2019-11-08 23:40:14
支持cctvb繼續派人同儀器去現場直播
2019-11-08 23:40:22
做得好
2019-11-08 23:40:24
你又唔係示威者肚入面條蟲,你又點知佢係咪唔小心撞到
2019-11-08 23:40:36
咁唔小心呀
2019-11-08 23:40:47
佢自己跌好似係
2019-11-08 23:40:52
打得好
2019-11-08 23:41:10
好波
2019-11-08 23:41:13
年輕一代一早放棄CCTVB
2019-11-08 23:41:40
無線仆街最開心
2019-11-08 23:41:40
送員工去死 抵讚
2019-11-08 23:41:47
支持tvb!買定幾十部新機
2019-11-08 23:41:57
CCTVB影唔到
無片
我見唔到
我剩係見到CCTVB日日做假新聞
挑釁,抹黑市民


有著數
2019-11-08 23:42:03
2019-11-08 23:42:06
2019-11-08 23:42:35
您話係就係 ?
無Roll機 又無圖無片
我話CCTVB條友有超能力跳太高落力唔小心扔爛部機都得啦
2019-11-08 23:42:49
Tvb= popo攝影隊
2019-11-08 23:42:58
2019-11-08 23:43:02
2019-11-08 23:43:12
播返被毀攝影機片段
2019-11-08 23:43:33
無前因後果唔可以評估TVB攝影師係咪真係被襲
2019-11-08 23:43:36
唔出來咪無事囉
2019-11-08 23:43:38
旺角仲有直播, 一定係假
2019-11-08 23:44:04
2019-11-08 23:44:17
睇唔到,唔知
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞