[UST南亞仔好波] 型啊!長沙灣南亞漢揮拳擊倒破壞連儂牆的藍絲

589 回覆
2627 Like 14 Dislike
2019-07-12 06:52:48
屌佢老味仲阻止 和理非左膠食撚屎啦
2019-07-12 06:53:33
張超雄大師 終於出軍
大家冇理由唔上
2019-07-12 06:54:40
我都開始懷疑會干涉人做野果啲左膠都唔知係咪鬼黎,專登出黎和理非同勇武
2019-07-12 06:55:17
南亞人要被迫害了
2019-07-12 06:56:22
本環係南亞兵營,唔俾佢走分分鐘幾百落樓圍
2019-07-12 06:56:23
拉篤灰狗去燒春袋
2019-07-12 06:56:29
好波。
2019-07-12 06:56:44
張超雄大將軍終於出手
2019-07-12 06:58:08
應該即刻俾三粒星身份證佢
2019-07-12 06:58:11
告道友刑毁先
2019-07-12 06:58:39
2019-07-12 06:59:11
原來張超雄絕食就放南亞親兵出黎
2019-07-12 06:59:48
各有各做,不分化,不篤灰,有事互相照應,ok?
2019-07-12 07:00:02
2019-07-12 07:00:22
唔怪得琴日跆拳道男仔要死忍唔還手
啲廢老原來廢到一下就打到訓地
學過武術打廢老仲唔變一拳超人
2019-07-12 07:00:31
企定定俾人打
我地都會損兵折將
爭取民意都要衡量風險
點可以由得班撚樣咁得戚
雖然佢地應該覺得差佬會偏幫先夠膽落手
但我地唔進攻都要防守架
2019-07-12 07:01:01
下之遇到相同情況,應界該點幫南亞仔
2019-07-12 07:05:02
篤灰仆街死
2019-07-12 07:05:28
兩位義士你地示範咗點先叫正確做法
星期六去光復上水嘅手足記住唔好再做藍屍沙包
2019-07-12 07:06:04
型呀
2019-07-12 07:07:42
和理非既垃圾黎
2019-07-12 07:08:01
作為人盾擋住等其他人佢安全逃走
2019-07-12 07:08:54
打得好
2019-07-12 07:10:05
實有人未進化
我都有fd覺得唔應該反cctvb
話教識啲廢老廢中判斷新聞可信好過
左膠到
2019-07-12 07:10:11
走得好!走得靚!
打得好! 打得正!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞