【TVB】王家衛 | 繁花 | 討論區(3)

677 回覆
6 Like 22 Dislike
2024-07-10 17:25:07
寶總成日都
贏既一齊贏
輸既入我數

咁既人設
點頂
2024-07-10 17:26:27
興趣嚟
就係沉迷係呢種關係
到最後咩結果都無

諗起蛋撻王子星爺
最高境界
2024-07-10 17:28:48
最大鑊就係佢咁靚仔,就算得唔到佢嘅心呀,最少俾人得到個身身呀
只准遠觀,唔俾人食
2024-07-10 17:34:47

都係興趣嚟
2024-07-10 20:32:44
我同佢距離只有0.03公分......
2024-07-10 20:33:30
患得患失嘅感覺
2024-07-10 21:40:10
睇唔明
咩事突然分手?
2024-07-10 21:44:12
嫁咗俾香港人
2024-07-10 22:01:30
寶總其實最幸運係遇到爺叔 幫佢瞻前顧後 睇大局 比建議 用人脈解決問題 爺叔根本就係造王者
2024-07-10 22:12:19
2024-07-10 22:12:56
爺叔真係高人嚟
2024-07-10 22:16:17
阿寶冇錢
唔夠強總無限資金鬥
2024-07-10 22:31:45
寶總
2024-07-10 22:31:58
要靠麒麟會借
2024-07-10 22:32:29
認命
2024-07-10 22:34:29
寶總點夠投行鬥 要變傻散了
2024-07-11 00:27:20
覺得佢最愛係雪芝
其他係動心
但唔係愛
2024-07-11 00:41:50
2024-07-11 01:05:23
嗰句留返啲零用錢俾上海人用即係點解呀?
保總都已經輸緊錢啦
2024-07-11 08:30:54
麒麟會當時開發浦東房地產撞正寶總塊地
所以要出手幫手
2024-07-11 08:47:22
其實寶寶自己出身都好
唔係都唔會有機會識到佢
2024-07-11 08:56:05
我反而想問吓寶總第一個金主有冇出個場?幾時識㗎?
2024-07-11 11:40:41
佢金主咪佢喺香港做生意嘅大佬, 第一張五百萬美金外貿試單, 佢係用港商代表身份
2024-07-11 11:52:47
冇理由,兩兄弟就唔會跳船啦
2024-07-11 20:25:10
好想知大導演知道收視咁低會點
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞