COLLAR討論區 (717) 食屎啦 AM Team 團歌團演唱會呢!

1001 回覆
7 Like 4 Dislike
2023-05-25 20:39:07

Welcome to COLLAR 討論區


COLLAR,由ViuTV推出的八人香港女子組合(於23年5月10日變更為七人),成員皆為2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的參賽者,於比賽結束後約兩星期宣佈成團,經理人為戴穎(Wing)。隊長由Gao擔任,其他成員包括Candy、Day、Ivy、Marf、Sumling及Winka。於2022年1月12日以單曲《Call My Name!》出道。
團名COLLAR,團隊名稱意指衫領、鎖骨,亦是女性最迷人的地方,藉此期望每次演出都很迷人,能夠「Hold Your Breath」。


最新MV :

https://www.youtube.com/watch?v=tmW6y65mkog
https://www.youtube.com/watch?v=K39gppJY740

COLLAR表演片段

https://youtu.be/qsXqzZ6S6Nw
https://youtu.be/E-h_2xbo91Q
https://youtu.be/Wf29dGfJGxICOLLAR成員:
沈貞巧 - Gao (隊長)
花名 : 餃餃,餃隊,皇上
生日 : 1月7日
粉絲 : 餃子
IG : https://www.instagram.com/gagarieo/
邱彥筒 - Marf
花名 : Marf,牙筒,牙b
生日 : 6月11日
粉絲 : Muffins
IG : https://www.instagram.com/_marifemarife_
許軼 - Day
花名 : 牙日,Day,牙地
生日 : 6月4日
粉絲 : Nights
IG : https://www.instagram.com/6y_day/
王家晴 - Candy
花名 : 牙糖
生日 : 12月19日
粉絲 : 晴蛙
IG : https://instagram.com/candyw1219/
蘇雅琳 - Ivy
花名 : 蘇媽,IvySo,牙琳
生日 : 8月4日
粉絲 : 蘇蝦
IG : https://instagram.com/ivyysooo/
陳泳伽 - Winka
花名 : 9師傅,cfu
生日 : 6月16日
粉絲 : 泳瓜
https://instagram.com/winka_chan/
李芯駖 - Sumling
花名 : 0b,芯駖
生日 : 4月18日
粉絲 : 雞湯
IG : https://instagram.com/lisumlingg/
蘇芷晴 - Soching(已離隊)
花名 : 師兄,清
生日 : 1月31日
粉絲 : 師弟/妹
IG : https://instagram.com/soching_nat/
https://linktr.ee/sochinghkfc
Official IG
https://instagram.com/collar.weare/
Official Linktree
https://linktr.ee/collar.weare

各Fans Club Linktree
https://linktr.ee/Gao.officialfanclub
https://linktr.ee/sumlingfansclub
https://linktr.ee/dayhkfc
https://linktr.ee/ivysohkfc
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club
https://linktr.ee/WinkaFC
https://linktr.ee/marfyau.fanclub
2023-05-25 20:57:04
2023-05-25 20:57:28
今晚有軟糖live唔提
2023-05-25 20:57:48

如果想知道更多有關蘇雅琳資訊,請留意以下網頁
Ivy So Instagram
https://www.instagram.com/ivyysooo/
Ivy So Hong Kong FansClub Instagram
https://instagram.com/ivyso_officialfanclub
Ivy So Hong Kong FansClub Linktree
https://ivyso.hk
Ivy So Hong Kong FansClub Youtube
https://youtube.com/@IvySoOfficialFanClubYTchannel
Ivy So Hong Kong FansClub Online Shop
https://ivfc.ivyso.hk
2023-05-25 20:59:06
條陷家產已經唔係晴蛙 純粹po霸
2023-05-25 20:59:34
重開啦撚樣
2023-05-25 20:59:43

Day Hong Kong Fans Club - Instagram
https://instagram.com/dayhkfansclub
Day Hong Kong Fans Club - Facebook
https://www.facebook.com/Day-Hong-Kong-Fans-Club-106730555320820/
Day Hong Kong Fans Club - YouTube Channel
https://youtube.com/channel/UCyMapg3fC1Afi1ZnDQqiGiA
Day Hong Kong Fans Club Online Shop
https://www.dayhkfc.com
Day Hong Kong Fans Club - Telegram(公海)
完成以下入學試後就可以得到入Group連結
https://linktr.ee/dayhkfc
Day Hong Kong Fans Club - Telegram Channel
https://t.me/daysinformation
關於許軼
https://t.me/+pOuTdy8YOd4xOTk1

新post
https://www.instagram.com/p/CsqjUgxS0Be/?igshid=ZWQyN2ExYTkwZQ==
2023-05-25 21:02:59
2023-05-25 21:04:05
cfu 666
2023-05-25 21:09:58
2023-05-25 21:10:33
極端團粉lm
2023-05-25 21:10:56
2023-05-25 21:11:16
退團粉Lm
2023-05-25 21:12:24
屌佢老木,成間viu都有撚病
2023-05-25 21:12:34
幻愛 團粉留名
2023-05-25 21:13:23
其實合埋眼應該好食
2023-05-25 21:14:02
佢地不斷利用資源po曱甴
2023-05-25 21:26:19
10:30 《韓國留學Day Day晴》
11:00 軟糖Ig live!!!>> 牙糖最新 Instagram Post
https://www.instagram.com/p/CslOMTdAU9K/?
>> Candy Wong Official Fansclub - Instagram
https://instagram.com/candywong_officialfansclub?
>> Candy Wong Official Fansclub - Facebook
https://www.facebook.com/CandyWongOfficialFansClub?
>> Candy Wong Official Fansclub - YouTube Channel
https://youtube.com/@CandyWongOfficialFansClub
>> Candy Wong Official Fansclub - Telegram (👑🏠☀️糖果屋🍬🏠)
https://t.me/candywongofficialfansclub

Candy’s 喵 Instagram
>> 家姐 Miu Miu

https://instagram.com/miu_miu0306?
>> 細佬 Mic Mic
https://instagram.com/mic_mic0827?
>> 想知更多
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=2a05a84e-0f92-4b05-974f-ddf92826515f
2023-05-25 21:33:00
kc
2023-05-25 21:34:30
又喊
2023-05-25 21:34:53
2023-05-25 21:36:17
2023-05-25 21:37:37
牙地幾時再po
2023-05-25 21:38:12
有d心思
2023-05-25 21:39:16
VIU CHAT ROOM嘈交
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞