〖NS/PC〗MONSTER HUNTER STORIES 2 破滅の翼【7】1001唔開po正契弟

1001 回覆
7 Like 10 Dislike
2021-07-20 16:41:03
https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/stories2/


モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~
発売日:2021年7月9日(金)予定
対応ハード:Nintendo Switch, Steam
ジャンル:RPG
プレイ人数:1人(通信プレイは最大4人まで)
CEROレーティング:B(12才以上対象)

WIKI
https://hyperwiki.jp/mhs2/

【更新ROADMAP】


【隨行獸蛋圖】


【全魔物攻擊及弱點武器屬性】 ※注意:有劇透成份 + 對住黎玩遊戲性會大減
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRBdbPhJdAaW6KVJI0PpzWIUTpuPzyqt4vdR96nw9oR9XZcOl60TbczOd6DKxXSpTTwNl6uBI9RCU_9/pubhtml


後期刷lv心得
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=5786&snA=162760&tnum=3&subbsn=11

Q&A

點解爆左機都冇共鬥SR卷換?

》禁R制轉去第二頁先有
2021-07-20 16:41:28
密林普通巢:火龍 蒼火龍 恐暴龍 風牙龍 白一角龍 爆鱗龍 千刃龍 獄狼龍
密林最終巢:白疾風 炎王龍 麒麟

森林普通巢:水獸 青怪鳥 黑狼鳥 岩龍 斬龍 恐暴龍 迅龍 風牙龍 雌火龍
森林最終巢:荒勾爪 金獅子 鋼龍

雪山普通巢:冰牙龍 飛雷龍 風飄龍 奇怪龍 紅怪龍 蠻顎龍 雷顎龍 毒怪鳥 浮空龍 雷狼龍 奇猿狐 影蜘蛛 巨獸
雪山最終巢:冰咒龍 金雷公 金獅子

沙漠普通巢:角龍 一角龍 白一角龍 黑角龍 轟龍 黑轟龍
沙漠最終巢:鏖魔 鋼龍 麒麟

櫻地帶普通巢:海龍 泡狐龍 白猿狐 綠迅龍 櫻火龍
櫻地帶最終巢:鏖魔 鋼龍 麒麟

火山普通巢:雷狼龍 斬龍 鎧龍 黑鎧龍 黑轟龍 白海龍 爆槌龍 電龍 碎龍 滅盡龍
火山最終巢:紫毒姬 冰咒龍 炎王龍
2021-07-20 16:42:08
成4個字都唔開
2021-07-20 16:42:38
2021-07-20 16:44:11
其實想知入場啲mp點計?
2021-07-20 16:44:24
點解我可以刷左兩日都未見到古龍穴
有無話個塔打到幾多層先會出古龍穴
2021-07-20 16:44:42
帶出場次數,最多30
2021-07-20 16:45:02
幾多層都無架wor....
2021-07-20 16:47:53
射射

隻滅盡得15
無得入場就用技
知唔知幾多場先滿?
2021-07-20 16:48:40
唔知
可能wiki有講
2021-07-20 16:48:50
其實都幾好
唔使諗題目
2021-07-20 16:50:25
祝佢刷乜冇乜
2021-07-20 16:51:09
第一個圖係咪就咁用探洞寵探一下
無就走得?駛唔駛飛去另一邊?
2021-07-20 16:53:46
2021-07-20 16:56:22
唔怪得我隻紫毒雞冇得開幕狂熱
2021-07-20 16:58:42
睇彩數,有時個彩洞就係要你飛先見到
不過搞咁多刷皇冠好過啦,起碼一定有回報
2021-07-20 16:59:30
唔夠揪又無朋友
2021-07-20 17:01:14
2021-07-20 17:01:28
有劵就個個都係你朋友
2021-07-20 17:03:42
我第一個做你朋友
2021-07-20 17:06:29
Juno打第2次先贏到
第一次唔知佢全體攻擊幾時出 一嘢俾佢秒兩心
2021-07-20 17:06:33
做hr 9任開古龍自己刷卷
係唔洗打怪
唔知你講乜唔夠打。。。。
2021-07-20 17:21:24
要古龍蛋都係要打
2021-07-20 17:30:05
開場自然大把人搶住帶你
唔會唔夠打
2021-07-20 17:31:23
真係搵唔到下位大龍蝕蟲係邊 上網打都搵唔到
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞