[MIRACLE] OH MY GIRL討論區 (21) 神曲第五季節回歸了

1002 回覆
6 Like 4 Dislike
2019-05-11 20:09:51
睇左3日 暫時覺得music bank最好睇

睇咗3日 暫時覺得music bank啲應援最雞

有分別架咩

music bank坐位 氣氛冇咁好 少人嗌啲
比起mcd同音中應援細聲好多
仲要music bank生放唔放人入去 副主打應援=0
2019-05-11 20:12:19
2019-05-11 20:18:40


2019-05-11 20:34:24個靚靚白滑背脊仔
2019-05-11 20:35:522019-05-11 20:52:00

[img]https://pbs.twimg.com/media/D6QMF1sUYAEIOKG?format=jpg&name=900x900[/ig]
[img]https://pbs.twimg.com/media/D6QMF1tUYAEUroG?format=jpg&name=small[/ig]

嘩 勁可愛
2019-05-11 22:00:45
第二隻Binnie
2019-05-11 22:01:132019-05-11 22:01:362019-05-11 22:02:33

2019-05-11 22:02:54
2019-05-11 22:50:32


沙沙
2019-05-11 23:17:22

沙沙性感擔當
2019-05-11 23:35:16
全體
https://youtu.be/qEVUFFaPnjI

定定
SSFWL https://youtu.be/_BufGF4YQ0s
Remember Me https://youtu.be/tLpHPB_4nNw
Secret Garden https://youtu.be/BCKCaFPwmJc

YooA
SSFWL https://youtu.be/BAiPWnMcKMc
Remember Me https://youtu.be/1CqxwOXPmCY
Secret Garden https://youtu.be/dp4oiJ2JiMM

勝勝
Secret Garden https://youtu.be/jT5Cs_wW4u0

Binnie
SSFWL https://youtu.be/jQfM2IuerK0
Remember Me https://youtu.be/f-q6mz_Qm3E
Secret Garden https://youtu.be/uoPTTkNNjrs

Jiho
SSFWL https://youtu.be/Qs35rY3r0Js
Remember Me https://youtu.be/rNf4vUO4ztc
Secret Garden https://youtu.be/8LZgdpOdpUs

Arin
SSFWL https://youtu.be/bAuM0QB7mmA
Remember Me https://youtu.be/s55An83ZGsE
Secret Garden https://youtu.be/Ivbk2nOWaF0
2019-05-12 00:34:22
https://youtu.be/enKLyplr9UQ
2019-05-12 00:49:582019-05-12 00:50:482019-05-12 00:51:562019-05-12 00:53:26

2019-05-12 09:16:32


2019-05-12 09:17:152019-05-12 09:17:522019-05-12 09:18:272019-05-12 09:19:16

2019-05-12 13:19:24

第八
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞