[MIRACLE] OH MY GIRL討論區 (21) 神曲第五季節回歸了

1002 回覆
6 Like 4 Dislike
2019-05-14 14:08:21
雖然可能個個都已經有
不過如果OMG可以喺四大台拎到1位
每一個1位派5隻碟比有興趣既巴絲抽卡

我了
2019-05-14 14:09:23
雖然可能個個都已經有
不過如果OMG可以喺四大台拎到1位
每一個1位派5隻碟比有興趣既巴絲抽卡

我了 yooa我女朋友

我沙沙
2019-05-14 14:15:22
雖然可能個個都已經有
不過如果OMG可以喺四大台拎到1位
每一個1位派5隻碟比有興趣既巴絲抽卡

我了 yooa我女朋友

我沙沙

YOOA你地隨便唔好同我爭肥定就得
2019-05-14 14:22:20
雖然可能個個都已經有
不過如果OMG可以喺四大台拎到1位
每一個1位派5隻碟比有興趣既巴絲抽卡

Easy啦 OMG世一
2019-05-14 14:22:28
雖然可能個個都已經有
不過如果OMG可以喺四大台拎到1位
每一個1位派5隻碟比有興趣既巴絲抽卡

ching好有心
2019-05-14 14:33:41
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show
2019-05-14 14:36:42
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show

5點半
如果有份投票就5點9開始投到6點半
2019-05-14 14:56:40
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show

5點半
如果有份投票就5點9開始投到6點半

唔係五點零正分開始用個app投?
2019-05-14 15:01:48
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show

5點半
如果有份投票就5點9開始投到6點半

IM READY IM READY
希望有得投
2019-05-14 15:11:12
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show

5點半
如果有份投票就5點9開始投到6點半

唔係五點零正分開始用個app投?

咦 好似係 我睇左舊年教學 原來今年改早左播
5點The Show
投票5點05分開始投到6點正
2019-05-14 15:17:26
5點半
如果有份投票就5點9開始投到6點半

唔係五點零正分開始用個app投?

咦 好似係 我睇左舊年教學 原來今年改早左播
5點The Show
投票5點05分開始投到6點正


貼多次,香港時間五點一開始
2019-05-14 16:29:15

2019-05-14 16:29:272019-05-14 16:29:41


2019-05-14 16:30:03


2019-05-14 16:30:202019-05-14 16:30:38


2019-05-14 16:30:49


2019-05-14 16:30:59


2019-05-14 16:54:03


2019-05-14 16:54:28


2019-05-14 17:03:55
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show

Start
http://youtu.be/skZygfem_YU
2019-05-14 17:05:13
點解可以咁靚
2019-05-14 17:08:22
要返工未必睇到THE SHOW之貼定一堆直播LINK先
http://www.skpb.live/?m=1
https://live.bilibili.com/9187452
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Mobile
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-3
https://aqstream.com/sbsmtv/SBS-MTV-Stream-4
https://aqstream.com/sbsmtv/The-Show

Start
http://youtu.be/skZygfem_YU

一位候補: The Boyz vs 南優鉉 vs Oh My Girl

投票
2019-05-14 17:08:32
已投👍
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞