COLLAR討論區 (1029) Marf海港城獅子王活動!Winka亮相《ChillClub》!

1001 回覆
26 Like 9 Dislike
2024-07-10 13:30:42

Welcome to COLLAR 討論區COLLAR,由ViuTV推出的八人香港女子組合(於23年5月10日變更為七人),成員皆為2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的參賽者,於比賽結束後約兩星期宣佈成團,經理人為戴穎(Wing)。隊長由Gao擔任,其他成員包括Candy、Day、Ivy、Marf、Sumling及Winka。於2022年1月12日以單曲《Call My Name!》出道。
團名COLLAR,團隊名稱意指衫領、鎖骨,亦是女性最迷人的地方,藉此期望每次演出都很迷人,能夠「Hold Your Breath」。


演唱會完滿結束!


最新MV :


https://youtu.be/ZbMAmVRLV1A?si=wQHDGyfDxkpKDBqL

https://youtu.be/AXhYHcdtyhk?si=UvjmE9yLqrTD2Qm0

https://youtu.be/eCPV8tAdxXw?si=jY5gNhgtAIXXQYGP

https://youtu.be/9c2frNFuSxU?si=T8lhMWXHuvQwNNgA

COLLAR表演片段

https://youtu.be/34MydeAiP6Y?si=Sqde3TfckCk5rGyv

https://youtu.be/nTmTuAqwcw0?si=rU_14jaZnVnem6Hv

https://youtu.be/Rfa2BLwdU4Y?si=b2HFVW9J3mPXd79e

https://youtu.be/AQYRskVFdEc

https://youtu.be/x-2qJxfzKbY
COLLAR成員:
沈貞巧 - Gao (隊長)
花名 : 餃餃,餃隊,皇上
生日 : 1月7日
粉絲 : 餃子
IG : https://www.instagram.com/gagarieo/
邱彥筒 - Marf
花名 : Marf,牙筒,牙b
生日 : 6月11日
粉絲 : Muffins
IG : https://www.instagram.com/_marifemarife_
許軼 - Day
花名 : 牙日,Day,牙地
生日 : 6月4日
粉絲 : Nights
IG : https://www.instagram.com/6y_day/
王家晴 - Candy
花名 : 牙糖
生日 : 12月19日
粉絲 : 晴天蛙蛙
IG : https://instagram.com/candyw1219/
蘇雅琳 - Ivy
花名 : 蘇媽,IvySo,牙琳
生日 : 8月4日
粉絲 : 蘇蝦
IG : https://instagram.com/ivyysooo/
陳泳伽 - Winka
花名 : 9師傅,cfu
生日 : 6月16日
粉絲 : 泳瓜
https://instagram.com/winka_chan/
李芯駖 - Sumling
花名 : 0b,芯駖
生日 : 4月18日
粉絲 : 雞湯
IG : https://instagram.com/lisumlingg/
蘇芷晴 - Soching(已離隊)
花名 : 師兄,清
生日 : 1月31日
粉絲 : 師弟/妹
IG : https://instagram.com/soching_nat/
https://linktr.ee/sochinghkfc
Official IG
https://instagram.com/collar.weare/
Official Linktree
https://linktr.ee/collar.weare

各Fans Club Linktree
https://linktr.ee/Gao.officialfanclub
https://linktr.ee/sumlingfansclub
https://linktr.ee/dayhkfc
https://linktr.ee/ivysohkfc
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club
https://linktr.ee/WinkaFC
https://linktr.ee/marfyau.fanclub
2024-07-10 13:34:34
樓下係大陸人
2024-07-10 13:35:05
Chill Club錄影lm
2024-07-10 13:35:11

>> 糖B最新 Instagram Post
https://www.instagram.com/p/C9EwsBtg2aT/

>> 糖b 個 Threads https://www.threads.net/@candyw1219

>> Candy Wong Official Fansclub - Instagram
https://instagram.com/candywong_officialfansclub
>> Candy Wong Official Fansclub - Facebook
https://www.facebook.com/CandyWongOfficialFC
>> Candy Wong Official Fansclub - YouTube Channel
https://youtube.com/@CandyWongOfficialFansClub
>> Candy Wong Official Fansclub - Telegram (👑🏠☀️糖果屋🍬🏠)
https://t.me/candywongofficialfansclub

Candy’s 喵 Instagram
>> 家姐 Miu Miu

https://instagram.com/miu_miu0306
>> 細佬 Mic Mic
https://instagram.com/mic_mic0827
>> 想知更多
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=2a05a84e-0f92-4b05-974f-ddf92826515f


https://www.instagram.com/reel/C9HLaKvNsle/?
2024-07-10 13:35:22
屌你, 誤中
2024-07-10 13:35:23
樓下係大陸人
2024-07-10 13:35:35
而家先發現芯0最尾張相咁嘅
2024-07-10 13:35:45

Lm
2024-07-10 13:36:24
你有份?
2024-07-10 13:36:31
樓上係傻仔
2024-07-10 13:36:35
2024-07-10 13:36:35
我都覺得張相唔靚
2024-07-10 13:36:44
咪撚煩啦
2024-07-10 13:36:59
歡迎提出替換建議
例如SPYLING造型
2024-07-10 13:37:09
唔鍾意d眼捷毛咁
2024-07-10 13:37:24
你咁高肯定係北佬
2024-07-10 13:38:07
2024-07-10 13:38:18
@樂 傻閪青蛙 少少嘢就跳晒制
2024-07-10 13:38:51
街客lm
2024-07-10 13:38:58
2024-07-10 13:39:07
第4張,好想奶條頸
2024-07-10 13:39:23
關你撚事呀
2024-07-10 13:39:35
2024-07-10 13:39:48
2024-07-10 13:42:07
加埋牙琳
係咪有3架1a
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞