COLLAR討論區 (1001) ChillClub冠軍歌《Chosen Family》!芯駖新歌《SPYLING》!

1001 回覆
34 Like 8 Dislike
2024-06-11 20:47:03

Welcome to COLLAR 討論區COLLAR,由ViuTV推出的八人香港女子組合(於23年5月10日變更為七人),成員皆為2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的參賽者,於比賽結束後約兩星期宣佈成團,經理人為戴穎(Wing)。隊長由Gao擔任,其他成員包括Candy、Day、Ivy、Marf、Sumling及Winka。於2022年1月12日以單曲《Call My Name!》出道。
團名COLLAR,團隊名稱意指衫領、鎖骨,亦是女性最迷人的地方,藉此期望每次演出都很迷人,能夠「Hold Your Breath」。


演唱會完滿結束!


最新MV :


https://youtu.be/ZbMAmVRLV1A?si=wQHDGyfDxkpKDBqL

https://youtu.be/AXhYHcdtyhk?si=UvjmE9yLqrTD2Qm0

https://youtu.be/eCPV8tAdxXw?si=jY5gNhgtAIXXQYGP

https://youtu.be/9c2frNFuSxU?si=T8lhMWXHuvQwNNgA

COLLAR表演片段

https://youtu.be/34MydeAiP6Y?si=Sqde3TfckCk5rGyv

https://youtu.be/nTmTuAqwcw0?si=rU_14jaZnVnem6Hv

https://youtu.be/Rfa2BLwdU4Y?si=b2HFVW9J3mPXd79e

https://youtu.be/AQYRskVFdEc

https://youtu.be/x-2qJxfzKbY
COLLAR成員:
沈貞巧 - Gao (隊長)
花名 : 餃餃,餃隊,皇上
生日 : 1月7日
粉絲 : 餃子
IG : https://www.instagram.com/gagarieo/
邱彥筒 - Marf
花名 : Marf,牙筒,牙b
生日 : 6月11日
粉絲 : Muffins
IG : https://www.instagram.com/_marifemarife_
許軼 - Day
花名 : 牙日,Day,牙地
生日 : 6月4日
粉絲 : Nights
IG : https://www.instagram.com/6y_day/
王家晴 - Candy
花名 : 牙糖
生日 : 12月19日
粉絲 : 晴天蛙蛙
IG : https://instagram.com/candyw1219/
蘇雅琳 - Ivy
花名 : 蘇媽,IvySo,牙琳
生日 : 8月4日
粉絲 : 蘇蝦
IG : https://instagram.com/ivyysooo/
陳泳伽 - Winka
花名 : 9師傅,cfu
生日 : 6月16日
粉絲 : 泳瓜
https://instagram.com/winka_chan/
李芯駖 - Sumling
花名 : 0b,芯駖
生日 : 4月18日
粉絲 : 雞湯
IG : https://instagram.com/lisumlingg/
蘇芷晴 - Soching(已離隊)
花名 : 師兄,清
生日 : 1月31日
粉絲 : 師弟/妹
IG : https://instagram.com/soching_nat/
https://linktr.ee/sochinghkfc
Official IG
https://instagram.com/collar.weare/
Official Linktree
https://linktr.ee/collar.weare

各Fans Club Linktree
https://linktr.ee/Gao.officialfanclub
https://linktr.ee/sumlingfansclub
https://linktr.ee/dayhkfc
https://linktr.ee/ivysohkfc
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club
https://linktr.ee/WinkaFC
https://linktr.ee/marfyau.fanclub
2024-06-11 20:57:41
2024-06-11 20:58:50
2024-06-11 21:03:01

>> 糖B最新 Instagram Post https://www.instagram.com/p/C6gF00Bg9B_/
>> 糖b 個 Threads https://www.threads.net/@candyw1219

>> Candy Wong Official Fansclub - Instagram
https://instagram.com/candywong_officialfansclub
>> Candy Wong Official Fansclub - Facebook
https://www.facebook.com/CandyWongOfficialFC
>> Candy Wong Official Fansclub - YouTube Channel
https://youtube.com/@CandyWongOfficialFansClub
>> Candy Wong Official Fansclub - Telegram (👑🏠☀️糖果屋🍬🏠)
https://t.me/candywongofficialfansclub

Candy’s 喵 Instagram
>> 家姐 Miu Miu

https://instagram.com/miu_miu0306
>> 細佬 Mic Mic
https://instagram.com/mic_mic0827
>> 想知更多
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=2a05a84e-0f92-4b05-974f-ddf92826515f


https://www.instagram.com/reel/C782KlQAviB/
2024-06-11 21:18:26
Kd 仔會唔會打返篇長文?
2024-06-11 21:20:00
我可以含到有job為止
2024-06-11 21:20:09
屌 原來唔係今晚開六合彩
2024-06-11 21:21:53
1001既1001
2024-06-11 21:22:29
軟琳琳大哥話會問
通常太貴冇咗下文
2024-06-11 21:22:52

https://youtu.be/iF1I_cw8Ul0?si=_WGWz9C-xnamETYE
https://youtu.be/oAgXQwQtoHE?si=lthObF-GEvIVOE16
Marf Yau Fan Club Telegram
https://t.me/marfyaufanclub
Marf Yau Fan Club Website
http://www.marfyaufanclub.com
Marf Yau Fan Club Instagram
https://www.instagram.com/marfyau.fanclub/
Marf Yau Fan Club Facebook
https://www.facebook.com/marfyau.fanclub/
Marf Yau Fan Club Youtube
https://youtube.com/channel/UCnjVnFeqhxgDnSryUdd3__g
牙筒貓貓Muta Instagram
https://instagram.com/mutaisherefinally_/
記得comment like share subscribe 仲要㩒埋個鐘仔!
2024-06-11 21:23:43
2024-06-11 21:27:01
難啲頭10都未必
2024-06-11 21:27:49
樓上又放負
2024-06-11 21:30:22
咁啦
有頭5我課T4 3000蚊支持牙0
唔走數
2024-06-11 21:31:07
可能最後係搵咗華納
2024-06-11 21:32:56
2024-06-11 21:33:45
聽日重溫plan
2024-06-11 21:33:52
可能下期又係我
2024-06-11 21:34:53
2024-06-11 21:35:54
放心
唔會有依個問題
單job冇錢啲
2024-06-11 21:37:26
少少想搵Nancy 但唔知佢同邊個frd
2024-06-11 21:37:55
慈善野?搵canvy啦佢地好得閒
2024-06-11 21:38:30
1000po留名
係時候洗版
有event要搵人 娛樂圈有咩人係出名friend
又唔係兩個都太top
ianson嗰啲搞唔掂

2024-06-11 21:38:42
咁早抖都得啦
佢地肯 AMTeam都唔放人啦
2024-06-11 21:38:57
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞