COLLAR討論區 (892) 《飛黃騰達》《新年流流返乜工》初三首播!祝各成員開工大吉!

1001 回覆
23 Like 4 Dislike
2024-02-11 18:13:21

Welcome to COLLAR 討論區


COLLAR,由ViuTV推出的八人香港女子組合(於23年5月10日變更為七人),成員皆為2021年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的參賽者,於比賽結束後約兩星期宣佈成團,經理人為戴穎(Wing)。隊長由Gao擔任,其他成員包括Candy、Day、Ivy、Marf、Sumling及Winka。於2022年1月12日以單曲《Call My Name!》出道。
團名COLLAR,團隊名稱意指衫領、鎖骨,亦是女性最迷人的地方,藉此期望每次演出都很迷人,能夠「Hold Your Breath」。


演唱會消息:


最新MV :
https://youtu.be/eCPV8tAdxXw?si=jY5gNhgtAIXXQYGP
https://youtu.be/9c2frNFuSxU?si=T8lhMWXHuvQwNNgA
https://youtu.be/8Ci0y8RWRM8
https://youtu.be/J5A4QMtEpT8
https://youtu.be/_CWnH5K4wsI
https://youtu.be/K39gppJY740


COLLAR表演片段
https://youtu.be/Rfa2BLwdU4Y?si=b2HFVW9J3mPXd79e
https://youtu.be/AQYRskVFdEc
https://youtu.be/x-2qJxfzKbY
https://youtu.be/jxO7WCXoY-c

COLLAR成員:
沈貞巧 - Gao (隊長)
花名 : 餃餃,餃隊,皇上
生日 : 1月7日
粉絲 : 餃子
IG : https://www.instagram.com/gagarieo/
邱彥筒 - Marf
花名 : Marf,牙筒,牙b
生日 : 6月11日
粉絲 : Muffins
IG : https://www.instagram.com/_marifemarife_
許軼 - Day
花名 : 牙日,Day,牙地
生日 : 6月4日
粉絲 : Nights
IG : https://www.instagram.com/6y_day/
王家晴 - Candy
花名 : 牙糖
生日 : 12月19日
粉絲 : 晴天蛙蛙
IG : https://instagram.com/candyw1219/
蘇雅琳 - Ivy
花名 : 蘇媽,IvySo,牙琳
生日 : 8月4日
粉絲 : 蘇蝦
IG : https://instagram.com/ivyysooo/
陳泳伽 - Winka
花名 : 9師傅,cfu
生日 : 6月16日
粉絲 : 泳瓜
https://instagram.com/winka_chan/
李芯駖 - Sumling
花名 : 0b,芯駖
生日 : 4月18日
粉絲 : 雞湯
IG : https://instagram.com/lisumlingg/
蘇芷晴 - Soching(已離隊)
花名 : 師兄,清
生日 : 1月31日
粉絲 : 師弟/妹
IG : https://instagram.com/soching_nat/
https://linktr.ee/sochinghkfc
Official IG
https://instagram.com/collar.weare/
Official Linktree
https://linktr.ee/collar.weare

各Fans Club Linktree
https://linktr.ee/Gao.officialfanclub
https://linktr.ee/sumlingfansclub
https://linktr.ee/dayhkfc
https://linktr.ee/ivysohkfc
https://linktr.ee/candy_wong_official_fans_club
https://linktr.ee/WinkaFC
https://linktr.ee/marfyau.fanclub
2024-02-11 19:04:54
2024-02-11 19:19:45
留名
2024-02-11 19:40:50
2024-02-11 19:43:09
新po lm
2024-02-11 19:45:46
2024-02-11 19:47:40
最愛琳琳琳琳琳
2024-02-11 19:51:45
竟然敢數
2024-02-11 19:54:18
因為你加咗碼
2024-02-11 19:55:00
支那蹲
2024-02-11 19:55:04
weak
2024-02-11 19:57:24
咪話左會夠
2024-02-11 19:57:25
陳泳伽係我女人
2024-02-11 19:58:10
勁weak
2024-02-11 19:59:59
我不是4皮佬
2024-02-11 20:00:19
牙駖今次條vlog 去到6K Likes 90K views巧叻女
2024-02-11 20:01:10
日本+行山+靚女=超強流量密碼
2024-02-11 20:03:40
牙0爭氣
2024-02-11 20:04:52
近排流感好勁,mirror半隊都病咗
collar要身體健康呀
2024-02-11 20:05:10
對唔住我收返
2024-02-11 20:05:32
咪燈啦
2024-02-11 20:06:47
Dixon+Flavia個節目又冇post
2024-02-11 20:06:55
屌打
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞