HKT48極速區第87回: いぇーーい (3)

55 回覆
1 Like 1 Dislike
2022-01-13 00:36:472ndアルバム
成員名單
Team H

Team KIV

Team TII

研究生(升咗了升咗了)Youtube︰
東京猛人領軍最新金曲 「突然 Do love me!」
https://www.youtube.com/watch?v=CvpImgDOtoY

金主之力重現元祖風彩 「SNS WORLD」
https://www.youtube.com/watch?v=XdVkd-YFLKU

相關網站

HKT48官方網站:
http://www.hkt48.jp/
HKT48 Net Shop:
http://shopping.akb48-group.com/top/3/
Twitter:
https://twitter.com/hkt48_official_
Offical Blog:
http://ameblo.jp/hkt48

最相關網站
https://www.tiktok.com/@_moonfoot


最新資訊
HKT48 2ndアルバム「アウトスタンディング」熱賣中
運上弘菜相集「WHITE.」熱賣中
6期招募(交表階段完咗應該係)
春天開下con
仲有好多請上官方網站查閱
2022-01-13 00:38:24
第86回十分精彩!建議睇返曬.
https://lihkg.com/thread/2550228/page/1
2022-01-13 00:45:01
無法連上這個網站
2022-01-13 00:45:28
無法連上這個網站
2022-01-13 00:47:48
2022-01-13 00:56:22
lm
2022-01-13 03:58:37

Lm
2022-01-13 08:22:34
帳號已被禁言
2022-01-13 09:34:17
抵!
2022-01-13 12:46:52
Team H


Team KIV


Team TII
2022-01-13 18:42:26
2022-01-13 19:33:16
2022-01-13 20:50:04
LM
2022-01-13 23:18:56
幾啱me.
2022-01-13 23:19:30
2022-01-14 00:03:32
2022-01-14 02:25:27
已經完全大個女啦

2022-01-14 02:25:59
嘩嘩,邊位
2022-01-14 11:11:03
我女朋友.
2022-01-14 11:12:13
2022-01-14 11:14:55
笑到並軌.
2022-01-15 03:06:24
咁即係叫咩名
2022-01-15 03:07:50
2022-01-15 14:48:43
想知你講邊個
2022-01-15 17:59:03
超大件事都冇人講
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞