[FPL 21/22] 新一季英超經理人又嚟啦 (5)

964 回覆
3 Like 2 Dislike
2021-12-28 23:39:27
Salisu. RC
2021-12-28 23:40:49
Kane PKG
2021-12-28 23:54:21
利狗朗
臨尾都申請返張黃
2021-12-28 23:55:36
媽媽的抉擇
用leeds隻4.6蚊前鋒定用Édouard好
2021-12-28 23:57:08
一個廢武 一個傷
2021-12-29 00:02:20
我原本都想揀 但爆左水晶宮人(包括+++)
2021-12-29 00:04:02
水精攻都咁多
2021-12-29 00:06:59
大家快比意見 我wild佢老味card了
2021-12-29 00:31:32
Edouard
2021-12-29 00:32:16
選左4.6蚊了
諗住第時有錢等非洲盃完換番salah
2021-12-29 00:57:02
盃賽睇嚟要出局
2021-12-29 01:01:10
13分-7
對家13分-5
gel了
2021-12-29 04:15:55
Salah PKM
2021-12-29 04:16:27
Schmichel PKS
2021-12-29 04:18:47
2021-12-29 04:20:34
今個禮拜慘敗
2021-12-29 05:26:51
仆街了
2021-12-29 06:18:48
沙狗
2021-12-29 06:31:45
俾salah逼害
2021-12-29 09:16:31
出咗4個人加埋拎6分
2021-12-29 10:47:35
沙狗做乜miss呀,一分都冇
2021-12-29 11:08:55
每年都有一次captain 0
2021-12-29 11:19:21
第六感令我最後十分鐘轉咗son
2021-12-29 13:00:03
又係你
2021-12-29 13:00:39
講緊由salah轉son做cap
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞