ViuTV 5周年Sound Bear推介 節目重溫討論(3)

1001 回覆
6 Like 3 Dislike
2021-04-11 00:37:34
奶B我幫你劈佢
2021-04-11 00:37:57
娟姐一早係度wo
2021-04-11 00:38:09
測試專員定係agent L
2021-04-11 00:38:15
cls真係仆街嚟
2021-04-11 00:38:23
本身已經電視監製級已經唔低
加埋依家係最吸金嘅mirror error經理人(起碼算經理人部門半個主管)
擺明變咗高層即係隔離台嘅樂小姐咁
2021-04-11 00:38:31
肥仔
2021-04-11 00:38:41
我要炒晒你地班仆街
2021-04-11 00:38:49
四個人一條心
2021-04-11 00:38:54
鐵仔我地握個手
2021-04-11 00:38:57
佢話最近先加入Viutv呢個大家庭
之前應該係合約?
2021-04-11 00:38:59
2021-04-11 00:39:20
一開台真pk已經帶起個台
之後最紅嘅節目都係佢
2021-04-11 00:39:39
Error只係副手
撚9花姐先係重點
2021-04-11 00:39:42
歡迎加入無限陪跑有限公司
2021-04-11 00:40:12
1 2 1 2
2021-04-11 00:40:23
Cam man先係mvp
2021-04-11 00:40:32
你計漏慳d啦同脫獨
奠定呢個台既方向 真人show
2021-04-11 00:40:45
花姐如果出周邊 大家會唔會買
2021-04-11 00:41:04
陣狗買
2021-04-11 00:41:09
胖伴都好好睇
2021-04-11 00:41:13
剪片真係正
2021-04-11 00:41:17
召喚陣B
2021-04-11 00:41:17
笑死 binc係最仆街
2021-04-11 00:41:55
ERROR 真心經典
2021-04-11 00:42:29
花姐個哈哈哈哈好好笑
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞