μ's永遠愛好者交流區(23)頂住,大家要捱過依關

1001 回覆
8 Like 4 Dislike
2020-02-25 22:06:23
FYI 殘體慎入
2020-02-25 22:08:03
AWSL
2020-02-25 22:26:40
老老豆豆講外語嘅彩係幾可愛中英文都係
記得當年LL有段祝賀片 彩講吉祥如意個如字卷脷講得好正好可愛
2020-02-25 23:49:49
佢單拖唔似會開海外EVENT,
台灣都好似無去過
2020-02-26 00:17:18
solo live完全冇
台灣就之前lisani 大陸就洛天依做guest
2020-02-26 00:36:19
洛天依佢自己去我都O嘴
2020-02-26 00:48:20
冇記錯嘅話好似係手術之後第一次唱歌
2020-02-26 00:56:51
唔會掛 緒方嗰場呢
2020-02-26 01:16:19
不過真心唔知洛天依關彩咩事
2020-02-26 01:19:07
唔係,係屈指可數單拖海外
2020-02-26 01:20:29
無論係依家定未來都唔想佢黎香港or 支那
2020-02-26 02:32:48
咩 嚟支那 講到我地喺支那咁
2020-02-26 02:33:47
有分別咩?
2020-02-26 02:34:03
你地係
2020-02-26 02:34:15
我係韓國人呀屌
2020-02-26 02:34:30
雖然又真係就嚟冇分別
2020-02-26 02:35:09
買左機票去支那?
2020-02-26 02:35:28
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2020-02-26 02:45:44
入火神山醫院未
2020-02-26 12:19:09
2020-02-26 13:05:43
花陽碗
2020-02-26 13:57:11
呢排啲LL goods好似愈嚟愈正
2020-02-26 14:02:22
八叔表情好入戲
2020-02-26 14:18:00
八叔講中文先最耍家
http://www.bilibili.com/video/av75657377
2020-02-26 16:39:41
應該今晚通販訂哂彩新單全特 有冇人要搭單
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞