[MIDZY] ITZY討論區(7) 慶祝ICY第五個一位粗卡~~ ICY要繼續大發~~

1001 回覆
6 Like 6 Dislike
2019-08-24 16:26:38
五代入面 我鍾意既兩個女團都同台
2019-08-24 16:35:28
邊團?
2019-08-24 16:36:25
2019-08-24 17:03:38
芯到
2019-08-24 19:43:37
2019-08-24 20:12:51
佢哋末放未
2019-08-24 20:32:43

2019-08-24 20:43:122019-08-24 20:45:07
有支那虫既團唔會追
2019-08-24 20:47:28
https://youtu.be/acMUfGka1DY
https://youtu.be/GTAtQCYqQWg
2019-08-24 20:51:13
2019 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS

今日
https://drive.google.com/file/d/1LrwjW5LxybJGUjjEhGjNNqP5th631xVh/view

琴日
https://drive.google.com/file/d/1k0ln973-p4IxVABrB-a7vRxGAIzW2TMg/view
2019-08-24 20:58:48

2019-08-24 21:18:34

2019-08-24 21:23:31
2019-08-24 21:30:242019-08-24 21:31:19

2019-08-24 21:33:42

2019-08-24 21:58:27
呢個真
2019-08-24 21:59:26
最憎人歧視
屌爆你
2019-08-24 22:01:05
2019-08-24 22:02:30
2019-08-24 22:07:48
2019-08-24 22:11:20
2019-08-24 22:52:45

2019-08-24 22:54:05

吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞