ACG文字交流區 (35) - Loli save the world

1001 回覆
6 Like 5 Dislike
2019-04-07 01:42:38
咁平時左右眼一齊用嘛右眼都冇散光
最大影響應該係坐最後睇唔到lecturer 寫乜


一邊有一邊冇

依家要做四眼妹了

PM我!!
2019-04-07 01:42:46
幾年前度五六百

散光?-.-

55
一邊散光一邊近視都係咁上下度數

仲慘過啲盲人
2019-04-07 01:43:05
散光?-.-

55
一邊散光一邊近視都係咁上下度數

盲人生活如何

無眼鏡基本上係廢人
2019-04-07 01:46:57
55
一邊散光一邊近視都係咁上下度數

盲人生活如何

無眼鏡基本上係廢人

jaga
2019-04-07 01:49:15

一邊有一邊冇

依家要做四眼妹了

PM我!!

冇得睇刀劍了
2019-04-07 01:53:05
依家要做四眼妹了

PM我!!

冇得睇刀劍了

哭左!冇得睇神作
2019-04-07 02:00:00
PM我!!

冇得睇刀劍了

哭左!冇得睇神作


依套先神作
2019-04-07 02:02:43
2019-04-07 02:06:11
冇得睇刀劍了

哭左!冇得睇神作


依套先神作


呢套吧
2019-04-07 02:07:15
哭左!冇得睇神作


依套先神作


呢套吧

邊套
2019-04-07 02:13:08
哭左!冇得睇神作


依套先神作


呢套吧

2019-04-07 03:47:10
2019-04-07 04:04:33

2019-04-07 11:41:26
2019-04-07 13:14:49
2019-04-07 15:03:48
2019-04-07 15:36:50

2019-04-07 15:46:09
2019-04-07 15:54:32
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞