[HKGBUDDIES] GFRIEND討論區 (133) 女友cb未呀?

1001 回覆
28 Like 5 Dislike
2018-11-07 13:47:12

2018-11-07 13:50:10


轉黨呀
2018-11-07 14:00:11


轉黨呀

做團飯
2018-11-07 14:06:51


2018-11-07 14:06:55
個post推得好慢
2018-11-07 14:10:21


心都融埋

如果比佢真人咁樣望一眼應該會心臟停頓

唔係應該 係一定會
2018-11-07 14:12:00
心都融埋

如果比佢真人咁樣望一眼應該會心臟停頓

唔係應該 係一定會

我有興趣挑戰下
2018-11-07 14:13:53
如果比佢真人咁樣望一眼應該會心臟停頓

唔係應該 係一定會

我有興趣挑戰下

唔使你哋 我做第一同唯一嘅犧牲者就夠
2018-11-07 14:14:12


真。model
2018-11-07 14:14:46
唔係應該 係一定會

我有興趣挑戰下

唔使你哋 我做第一同唯一嘅犧牲者就夠

如果你有咩事,點都要有個人係你身邊既
2018-11-07 14:16:23
我有興趣挑戰下

唔使你哋 我做第一同唯一嘅犧牲者就夠

如果你有咩事,點都要有個人係你身邊既

唔使 我廢事死都累人
2018-11-07 14:37:13

琳子
2018-11-07 14:46:26
唔係應該 係一定會

我有興趣挑戰下

唔使你哋 我做第一同唯一嘅犧牲者就夠

2018-11-07 14:49:29


痴線㗎
2018-11-07 15:28:09

琳子

好掛住
2018-11-07 15:42:24
錄音錄成個月
2018-11-07 15:43:08
錄音錄成個月

月頭出歌
2018-11-07 15:45:32
錄音錄成個月

月頭出歌

又唔似會打歌
典解嘅
2018-11-07 15:49:43
錄音錄成個月

月頭出歌

又唔似會打歌
典解嘅

真係好擔心Yuju:
2018-11-07 15:57:40
月頭出歌

又唔似會打歌
典解嘅

真係好擔心Yuju:

Source music 淨係update 但唔講做乜
2018-11-07 16:01:23
又唔似會打歌
典解嘅

真係好擔心Yuju:

Source music 淨係update 但唔講做乜

應該係一啲好私人既嘢所以公司都唔可以講
2018-11-07 16:05:07
2018-11-07 16:06:05
真係好擔心Yuju:

Source music 淨係update 但唔講做乜

應該係一啲好私人既嘢所以公司都唔可以講

所以之前d安排已經覺得有d野
希望唔係乜野大事快d搞掂出番黎啦
2018-11-07 16:30:51
2018-11-07 16:33:30

吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞