hi 淡友 (336)

1001 回覆
55 Like 2 Dislike
2018-10-11 21:51:56


睇錯一次唔緊要 繼續留係到一齊討論啦
2018-10-11 21:51:59


痾哂 tqqqqqqqqqqq

期,痴撚左線
2018-10-11 21:52:06
我D 275 同278 熊其實唔駛驚, 係驚271 O個隻

我隻30000好撚驚呀

bbbbbbbbbbb

無感
2018-10-11 21:52:09
嘩好撚大棍
做咩唔日頭升

因為要打哂牙清o的牛先
2018-10-11 21:52:13

2018-10-11 21:52:16
金融巴有無事

唔準BIN佢C

夾下姐 驚西咩
2018-10-11 21:52:20
嘩好撚大棍
做咩唔日頭升

收貨裂口 又黎企錯邊就死
2018-10-11 21:52:21
我有冇睇錯 恆指adr跌到247
班鬼佬識唔識嘢亂沽

adr升緊喎


用富途睇啦
2018-10-11 21:52:25

66姐,睇你幅圖似唔似轉勢?
但又無咩利好消息
2018-10-11 21:52:35


睇錯一次唔緊要 繼續留係到一齊討論啦

勁仆街
2018-10-11 21:52:38
大彈 聽日正呀
2018-10-11 21:52:39


2018-10-11 21:52:44
下次都係低調番

你幾時高調過

佢贏一球個陣好高調
2018-10-11 21:52:48
下次都係低調番

穿越太誇張
2018-10-11 21:52:56

2018-10-11 21:53:07
2018-10-11 21:53:10
熊軍最後希望 道指BB底有阻力
2018-10-11 21:53:12
26495-1

2018-10-11 21:53:20
聽日要睇牛軍數錢了
2018-10-11 21:53:22
真係咁易畫?? 大戶呢個月真係派錢

易?

7,8,9月死撚左好多人你唔知姐, chok撚到
2018-10-11 21:53:33
金融巴有無事

唔準BIN佢C

夾下姐 驚西咩

玩動物玩到我咁驚青,我先係無面果個
2018-10-11 21:53:34
即日就補番個裂口
2018-10-11 21:53:35
千升之日!就在明天
2018-10-11 21:53:36
大棍升 好痴線
2018-10-11 21:53:40
bang bang sing
點解我冇入到牛㗎
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞