突發 以色列開拖

696 回覆
715 Like 33 Dislike
2022-08-06 02:34:30
殺指揮官意義不大, 只能止咳, 但醫唔到病.
嗰啲恐佈份子係由下而上自發行動, 你唔斷佢資金,
係打唔散佢個組織.
2022-08-06 02:37:31
咪次次都比佢地入完去一輪
掃完一次然後佢地隔一排再射過火箭
加沙戰爭打完又係咁
當年bibi保護邊緣行動夠剷完入去成個月
完左一排咪又係繼續射
2022-08-06 02:38:22
2022-08-06 02:38:44
第一次中東戰爭無聯合國幫手停火已經輸咗啦打到一半裁判暫停比以色列補裝癲癲地
2022-08-06 02:39:27
以色列乜都監視唒

上年以色列去敲屋頂炸樓之前

仲會打電話比戶主叫佢著草
2022-08-06 02:43:52
問題就係人地有美帝支持,班穆斯蝻又唔反思下明明大家都係反耶,點解美帝會撐猶太人
2022-08-06 02:44:25
同塔利班一樣道理啦: All ideas are bulletproof.

只要一日巴勒斯坦人仲未醒, 仲有人堅持果套痴撚線信念, 呢D激進恐怖分子係唔會消失. 美國喺阿富汗20年, 證明佐ideas are bulletproof係包括所有ideas.

要恐怖分子失去支持的動力最後消失, 只能夠以ideas去擊敗ideas, 但呢點好難, 因為形而上的野唔會睇現實世界, 果群人"覺得係咁就係咁", 仲有每個族群的ultimate goal都唔同, 唔係個個族群都可以用現實利益掛勾去引佢哋放低一直堅持的idea.
2022-08-06 02:48:36
學美國佬
2022-08-06 02:49:37
美國雖然好多woke撚
但deep state仍舊係猶太人揸莊
2022-08-06 02:50:24
美國輸登算吧啦
以國打杖唔嬲勁
2022-08-06 02:51:20
1)清完佢場,左膠嬲嬲豬,於是以色列唔滅佢地族,埋左復仇種子。
2)過幾年有條友拎民族大義,復仇之類既口號吹雞。
3)之後班友去開以色列拖
4)做左場大龍鳳之後以色列死左幾條友。
5)以色列又去清班友場

基本上無限輪迴中。
2022-08-06 02:56:24
on9本身地係佢嚟 俾以國搶咗
2022-08-06 03:00:36


最勁都係你

嘴砲
串到佢地一地都濕晒
2022-08-06 03:02:06
咪又係射下就算
2022-08-06 03:02:38
咁本身巴勒斯坦前身又冇一個實體獨立主權
除非比返火雞姐

分民族其實算減少衝突 你籠統一齊統治咪又係打到7彩
以巴只係分治 當地居民其實又冇趕走到
依家以色列國內仲有2成人口係阿拉伯裔

其實當初依然可以和平共處和平解決
2022-08-06 03:12:22
情報局top3喎
2022-08-06 03:13:32
佢靜了
2022-08-06 03:20:55
覺得佢地應該係好撚古惑
2022-08-06 03:22:34
記得聖經/死海古卷中有提過:俄羅斯或者有個國家/地區同以色列開戰就代表將迎接7年世界末日既時期,7年後就審判人類,世界唔再由人類統治,變成有一AI或者彌賽亞統治及管理
2022-08-06 03:25:58
當年殺錯好多人
2022-08-06 03:37:05
質疑知識既媒介呢個位好低智
睇書叻啲?睇書又要問邊個作者/咩source?

再講,人地覆多你一句你都深潛唔識應啦
為屌而屌
2022-08-06 03:37:47
為正義
2022-08-06 03:56:15


呢段一定唔嘴炮
肯定有根有據
2022-08-06 03:57:37
俠義 風骨 港 女
google search
2022-08-06 04:00:28
Credit to 香港軍事台
入面有埋影片
https://t.me/HKMilitary

———————-

以色列表示聖戰分子總共嘗試發射80枚火箭,其中34枚發射失敗落在加沙地區

————————-

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織聲稱發射了100枚火箭

————————

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發言人告訴半島電視台,該組織「已經開始對以色列的轟炸做出初步反應。這是一場公開的對抗,不僅限於加沙地帶;PIJ 正在與加沙的其他派系進行協調」

———————

巴勒斯坦聖戰分子發射的火箭

———————


巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織宣布他們已做好戰鬥準備

———————-


以色列鐵穹系統正式運作應對來自加沙發射的火箭

———————-

以色列開始受到火箭攻擊

———————-


以色列最新一輪動員了25000名預備役人員


——————-

以色列開始動員預備役人員,以加強南方司令部、防空部隊、前線司令部、戰鬥部隊和總部的部隊

———————-


以色列國防軍收到情報指兩支裝備反坦克火箭筒的小隊準備對以色列發動襲擊,以色列先發制人將他們消滅,並將他們的指揮官一起消滅

———————-

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動表示將會在Al Ja'bari 葬禮後回應以色列

前因後果:以色列四天前在西岸拘捕了巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動(PIJ)高級官員Bassem Saadi,其後PIJ一直聲言報復

今天以色列國防軍聲稱收到情報指準備使用火箭對以色列進行襲擊,其後選擇先發制人

—————-

以色列國防軍聲稱到現時為止擊殺了15名巴勒斯坦恐怖分子

——————


以色列擊斃第二位巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動指揮官Khalil al-Bahtini

————-

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動指揮官,Al Ja'bari 已被以色列國防軍擊斃

————-

以色列電視台Channel 12聲稱以色列國防軍收到情報加沙地區內的聖戰分子準備對以色列發動攻擊,因此決定先發制人

以色列聲稱因巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的威脅而決定現在攻擊加沙地區內的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動建築

以色列國防軍發言人指本次行動被命名為「黎明行動」,目標為巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞