IG SHOP Happy_martt店主賣淘寶貨、懷疑虛假文書、騷擾人 整合(2)

1001 回覆
1068 Like 9 Dislike
2022-01-13 23:51:13
癲狗
2022-01-13 23:51:20
想講佢買A貨會點(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-13 23:51:46
c轟
2022-01-13 23:53:07
佢咁支持國貨國家模範個體戶
2022-01-13 23:53:25
幫推
2022-01-13 23:53:56
2022-01-13 23:54:34
Help pish
2022-01-13 23:54:35

#1000係咩
2022-01-13 23:55:05
佢騷擾、誹謗、涉嫌恐嚇、懷疑虛假文書、懷疑老妨(自製通話紀錄)
2022-01-13 23:55:28
記得CAP底佢起你底既圖
2022-01-13 23:55:36
但我會小心啲的
2022-01-13 23:56:24
其實講真佢呢啲同款暗花袋 好多日牌都有做類似款式 上網睇下heather/moussy 都差唔多價錢 點解要跟佢買啲雜嘜 so called 日本QC
2022-01-13 23:56:49
依家啲人咁無賴必要時先搵連仔del
2022-01-13 23:57:42
推到佢仆街啦
2022-01-13 23:57:43
條女係咪傻撚左 打去地人地學校jm9
聽電話果個都唔知笑唔笑鳩你好

(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-13 23:58:08
2022-01-13 23:58:12
2022-01-13 23:58:38
咁撚惡,推到佢仆街
2022-01-13 23:58:47
Push
2022-01-13 23:59:19
幫你推推
2022-01-13 23:59:55
(=´∀`)人(´∀`=)
2022-01-14 00:00:20
C君去咗賣衫咩(=´∀`)人(´∀`=)
2022-01-14 00:00:27
Push
2022-01-14 00:00:39
推到傻鳩店主仆街
2022-01-14 00:00:43
呢個咁惡架咩(=´∀`)人(´∀`=)
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞