IG SHOP Happy_martt店主賣淘寶貨、懷疑虛假文書、騷擾人 整合(2)

1001 回覆
1068 Like 9 Dislike
2022-01-14 16:39:21
咁熱衷同狗合作
係咪死藍屍黎
2022-01-14 16:44:58
2022-01-14 16:45:10
2022-01-14 16:45:48
2022-01-14 16:46:30
好掛住訓導主任啊
2022-01-14 16:46:33
唔好刪除post。
以後人哋Google一打 hapy_martt就搵到佢啲嘢
減少將來有其他人俾佢呃錢。


如果刪除咗,佢又可以繼續做生意,成件事一啲損失都冇😡
2022-01-14 16:49:44
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 16:52:21
其實本身身邊就好多人唔鍾意店主,同埋一開始都唔知點解店主係覺得樓主玩佢電話,所以根本可能係私怨,店主搞錯咗人但依家佢自己搞到咁大件事不特止,仲要搞到其他follow食下花生(或者根本係唔小心follow到)嘅人,真係好癲
2022-01-14 16:54:53
2022-01-14 16:55:25
2022-01-14 16:55:26
建議有咩留言都打埋
#樹仁中文系梁思君Emma Leung
咁佢呢一世都會記得自己有間ig shop
2022-01-14 16:57:53
推到呢啲仆街有報應
2022-01-14 17:01:24
但係呢個店主係關事嘅 所以自便吧
2022-01-14 17:01:54
2022-01-14 17:02:11
2022-01-14 17:02:30
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 17:02:44
2022-01-14 17:03:46
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 17:05:04
店主成隻癲雞咁
2022-01-14 17:05:28
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 17:05:30
2022-01-14 17:08:46
Leung sze kwan
Happy_martt
2022-01-14 17:09:24
有唔少投稿者

都係嗰句,佢無進一步行動我唔會post
2022-01-14 17:09:45
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 17:09:54
屌 見到佢d口吻以為自己邊個自己理虧仲要報狗 真係好撚痴線 咩世界
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞