IG SHOP Happy_martt店主賣淘寶貨、懷疑虛假文書、騷擾人 整合(2)

1001 回覆
1068 Like 9 Dislike
2022-01-14 10:22:32
君,在嗎
2022-01-14 10:26:29
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 10:28:18
幫你推撚到佢仆街
2022-01-14 10:32:45
幫你推撚到佢仆街
2022-01-14 10:33:25
推到佢仆街
2022-01-14 10:34:26
個八婆串過馬撚
2022-01-14 10:35:13
遲啲咪開另一間店呃其他水魚
2022-01-14 10:35:21
幫手推 店主會唔會打俾我學校
2022-01-14 10:36:01
所以話大家上IG SHOP買野一定要善用淘寶個用圖搜尋既功能
雖然唔鼓勵大家淘寶 但係為左唔好比人呃 至少做下呢一步
2022-01-14 10:36:28
石頭店主上水未 定打緊去各大院校
2022-01-14 10:36:35
推(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
2022-01-14 10:38:09
send email俾消委會
2022-01-14 10:40:02
2022-01-14 10:42:14
幫推
2022-01-14 10:43:36
2022-01-14 10:43:46
其實店主都有啲慘

睇得出佢個Instagram用咗好多心機整,做宣傳做得唔錯,有設計底子。中文又幾好。

如果真係日本嘢,佢個店真係長做長有。

店主,睇到字嘅話,重新諗吓賣返正太產品啦(開新店新名,,開網店唔好ig shop呃d冇信用卡嘅妹妹仔啦)

應該都有前途。參考secro😂

2022-01-14 10:44:16
開黑店啲女都係賤種
2022-01-14 10:44:38
推爆佢
2022-01-14 10:46:56
2022-01-14 10:47:36
佢都痴撚線白卡婆 支持
2022-01-14 10:47:44
Cls
2022-01-14 10:47:45
2022-01-14 10:51:03
推下先
2022-01-14 10:51:55
今次真係唔得掂喇
2022-01-14 10:51:59
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞