(QP撚) QP Modules Jun 2019 (2)

1001 回覆
3 Like 1 Dislike
2019-08-22 07:22:50
唔係7半咩
2019-08-22 07:25:55
好緊張!
2019-08-22 07:31:33
Pass BD
2019-08-22 07:32:11
pass mc
考final了
2019-08-22 07:33:58
4科1 take pass左
2019-08-22 07:34:53
BD pass
12月打大佬
2019-08-22 07:35:57
BD 1 take pass !!!!!!!!!
2019-08-22 07:36:02
Fail C
2019-08-22 07:37:03
MD fail
2019-08-22 07:37:30
Pass!
希望a year2 個peak 有Q pay
2019-08-22 07:39:04
幾時出passing rate
2019-08-22 07:39:45
Fail
2019-08-22 07:41:13
Same!!!!
2019-08-22 07:41:22
pass C fail B
2019-08-22 07:42:18
AD pass
2019-08-22 07:44:28
pass AD 係夢幻般既事 congrats
2019-08-22 07:45:47
Pass MC 惡夢
終於Final
2019-08-22 07:46:39
BD 一齊pass easy
2019-08-22 07:48:39
Thanks
可能真係有合格神保佑
2019-08-22 07:48:50
Fail
2019-08-22 07:51:35
溫得辛苦嗎?
2019-08-22 07:53:10
持續進修基金嗰度幾時可以拎返錢
2019-08-22 07:53:53
曾經溫到懷疑人生
2019-08-22 07:54:49
加油 爆埋final 去
2019-08-22 07:55:21
AB pass打大佬
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞