testing

72 回覆
0 Like 0 Dislike
2016-11-29 09:45:42
[img] https://www.google.com/search?safe=off&client=ms-android-om-lge&biw=360&bih=281&tbm=isch&sa=1&ei=K908WITfAYeE8gWrgI_oCw&q=charles+the+bold&oq=charles+the+bold&gs_l=mobile-gws-serp.3..0i19k1l2j0i30i19k1.5442.9783.0.10040.8.7.0.1.1.0.849.2674.0j2j1j1j2j0j1.7.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..1.7.2627...41j0i8i30i19k1.LIb9ZVlGzJc#imgrc=lv7qAs48nNQvFM%3A [/img]
2016-11-29 09:49:06
[img] https://www.google.com/search?safe=off&client=ms-android-om-lge&biw=360&bih=281&tbm=isch&sa=1&ei=K908WITfAYeE8gWrgI_oCw&q=charles+the+bold&oq=charles+the+bold&gs_l=mobile-gws-serp.3..0i19k1l2j0i30i19k1.5442.9783.0.10040.8.7.0.1.1.0.849.2674.0j2j1j1j2j0j1.7.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..1.7.2627...41j0i8i30i19k1.LIb9ZVlGzJc#imgrc=lv7qAs48nNQvFM%3A [/img]

[img] http://www.drodd.com/apple/apple15.jpg [/img]
2016-11-29 09:51:03

2016-11-29 09:53:09

2016-11-29 09:54:47


2016-11-29 09:57:12
2016-11-29 09:58:06

2016-11-29 09:59:16


2016-12-02 19:01:46
[url]www.google.com[/url]
2016-12-02 19:01:59
[url ]www.google.com[/url]
2016-12-02 19:02:18
[url] www.google.com[/url]
2016-12-02 19:02:48
[url]www.google.com [/url]
2016-12-02 19:07:39
[url] https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_%28fruit%29?wprov=sfla1[/url]
2016-12-02 23:15:21
2016-12-02 23:16:02
2016-12-02 23:17:18
2016-12-02 23:17:56
2016-12-02 23:18:41
2016-12-02 23:23:24
2016-12-02 23:27:37
2016-12-02 23:36:08
2016-12-02 23:43:56
2016-12-02 23:44:09
2016-12-03 10:41:06
hi
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台感情台潮流台上班台財經台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞